Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2005r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2005r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie połączonych Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszony gość:
1. Skarbnik Gminy Wiesława Grochowska
 
                    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych i stwierdzeniu quorum, poinformował że tematem wiodącym posiedzenia będzie zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj. za 2004r.
 
         Pan Cyganek poprosił następnie Panią Skarbnik Gminy o omówienie w/w sprawozdania.
Pani Grochowska poinformowała, iż realizacja budżetu za 2004r. była prawidłowa, strona dochodowa budżetu została wykonana w 100,75% na co złożyło się przede wszystkim dokonanie ściągnięcia dochodów jeszcze z poprzedniego roku. Strona wydatkowa budżetu została natomiast wykonana w 99,69%. Z tego tytułu wytworzyła się nadwyżka budżetowa, z przeznaczeniem na pokrycie długoletnich zobowiązań Gminy za 2005r.
 
Pan Cyganek poprosił o wyjaśnienie kwestii nadwyżki budżetowej. Pani Grochowska wyjaśniła, iż przeznaczenie nadwyżki jest zgodne z obowiązującymi przepisami, nie można bowiem spłacać zobowiązań długoterminowych z dochodów bieżących Gminy.
 
 
Komisje następnie przystąpiły do analizy sprawozdania.
 
Zwrócono szczególną uwagę na:
- Pan Tomas zwrócił uwagę na niezbyt dobrą ściągalność podatków lokalnych. Jego zdaniem należałoby wypracować odpowiedni schemat postępowania w tej sprawie. Przypomniał fakt, który jak do tej pory przyniósł znaczną poprawę w ściągalności podatku od nieruchomości, kiedy to działała w terenie odpowiednia Komisja badająca zgodność składanych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym. Jego zdaniem istnieje potrzeba wypracowania schematu odnoszącego się do wszystkich rodzajów podatków lokalnych. Pani Grochowska nadmieniła, iż Komisja ds. podatku od nieruchomości działa ciągle, są w jej prace zaangażowane dwie osoby z działu podatkowego.
- Pan Cyganek zasygnalizował kwestię zadłużenia Gminy, bez zobowiązań dotyczących tzw. spornego ZUS-u oświatowego wynosi ono 12% w porównaniu do całości dochodów budżetu. Zaistniała więc znaczna poprawa w porównaniu do roku ubiegłego. Pani Grochowska odnosząc się do oświatowego ZUS-u powiedziała, iż prawdopodobnie Gmina pozbędzie się tych zobowiązań z tytułu przedawnienia wymagalności tego roszczenia.
Pan Cyganek zapytał, czy istnieje możliwość ewentualnego cofnięcia koncesji dla lokali, które zalegają z płatnościami. Pani Grochowska stwierdziła, iż taka możliwość nie istnieje.
Pan Cyganek zwrócił uwagę na pewne kwestie rozbieżności kwotowych dot. zobowiązań wymagalnych w Zakładzie Robót Publicznych i Sępoleńskim Domu Kultury (kwestia ewentualnego zdjęcia kwot zobowiązań z nadwyżki budżetowej)
Pan Cyganek zwrócił także uwagę na niewielkie rozbieżności procentowe wynikające ze zliczenia w procentowym planie wykonania dochodów. Pani Grochowska wyjawiła, iż rozbieżności wynikają z zaokrągleń, są one dopuszczalne w zapisanej formie.
Pan Cyganek również zwrócił uwagę na fakt wielu udzielonych ulg podatkowych (strona 31 sprawozdania). Pani Grochowska wyjaśniła, iż w/w ulgi wynikają z uprzedniego wprowadzenia przez Gminę tzw. stref ekonomicznych, zaniżających ściągalność dochodów.
- na wątpliwość Pana Nikla Pani Grochowska wyjaśniła zapisy dotyczące zasad naliczania amortyzacji środków trwałych  Sępoleńskim Domu Kultury.
- Pan Młot zwrócił uwagę na nieścisłości dot. zapisów o ilości posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. Pani Grochowska wyjaśniła, iż rzeczywiście liczba posiedzeń.
Pan Młot zwrócił uwagę na kwoty przeznaczane na wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Pani Grochowska wyjaśniła, iż te wypłaty były dokonywane w Zakładzie Robót Publicznych  w związku z dużą rotacją pracowników.    
- Pan Wagner uznał wykonanie budżetu za zadawalające, zaapelował jedynie o poprawienie ściągalności podatków.
 
 
Komisje następnie przeszły do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2004r.
 
Komisje w głosowaniu zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie w/w sprawozdanie co jest jednoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu Gminy za 2004r.
Komisja Rewizyjna ponadto, wypełniając swój obowiązek ustawowy, przygotuje na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej odpowiednią opinię w sprawie wykonania budżetu a także wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z wykonania tegoż budżetu. 
 
 
Pani Grochowska przedstawiła następnie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005r.
Nadmieniła, iż proponuje się zwiększenie wydatków związanych przede wszystkim z  wnioskiem Komisji Oświaty Rady Miejskiej o zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Sępoleńskiego Domu Kultury (10tys.zł) oraz w związku z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej dotyczącymi konieczności wykonania niezbędnych remontów w Przedszkolach  Nr 1 i 2 w Sępólnie Kraj. (23tys.zł) . Środki te będą przeznaczone ze zwiększenia dochodów z opłaty skarbowej.
 
Komisja Budżetu i Handlu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Po wyczerpaniu omawianego tematu Przewodniczący zamknął posiedzenie.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej             Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek                                                Budżetu i Handlu
                                                                               Janusz Tomas

 
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (11 kwietnia 2005)
Opublikował: Tomasz Dix (28 czerwca 2005, 11:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 969

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij