2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 62 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2016.04.06
Gkr. 6840.7.2016

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży1. Położenie nieruchomości :    -   Sępólno Kraj. Obr. 2
    nr działki:                          -   28/12
    pow. nieruchomości:            -   11000 m²   
    księga wieczysta:                -   KW  BY2T/00016402/4
    opis nieruchomości              -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             -  1/1
   wartość nieruchomości:          - 228.500 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:              -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości:    -  Sępólno Kraj. Obr. 2
     nr działki:                          -  28/13
     pow. nieruchomości:            -  19971 m²   
     księga wieczysta:                -  KW  BY2T/00016402/4
    opis nieruchomości:             -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             -  1/1
    wartość nieruchomości:         - 363.272 zł + VAT
    informacja o zbyciu:             -  przetarg ustny nieograniczony

3. Położenie nieruchomości       -  Sępólno Kraj. Obr. 2    
    nr działki:                           -  14/4
    pow. nieruchomości:             -  3324 m²
    księga wieczysta:                 - KW  BY2T/00020980/0
   opis nieruchomości:              - nieruchomość gruntowa niezabudowana
   udział we własności:              - 1/1
   wartość nieruchomości:          - 76.352 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:              - przetarg ustny nieograniczony

4. Położenie nieruchomości       -  Włościbórz
   nr działki:                            -  411
   pow. nieruchomości:              -  6000 m²   
   księga wieczysta:                  - KW BY2T/00016252/7
   opis nieruchomości:              - nieruchomość gruntowa niezabudowana
  udział we własności:               - 1/1
  wartość nieruchomości:           - 21.000 zł
  informacja o zbyciu:               - przetarg ustny nieograniczony


5.   lokal mieszkalny nr 9 przy ulicy Os.Słowackiego 3 wraz z ułamkową  51/2713 cz.gruntu z działki nr 27/1 o pow. 671 m² zapisanej w KW BY2T/00020310/3.  Lokal znajduje się na 2 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W jego skład wchodzą:  p.pokój, trzy pokoje, , łazienka z wc, kuchnia o pow. użytkowej 46.99 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 4,05 m² .  Wartość lokalu 103.862 zł   - bezprzetargowo na rzecz najemcy.        
         
  - nieruchomości położone w Sępólnie Kraj. zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod usługi, produkcję. (P,U).
Dla nieruchomości położonej we Włościborzu brak obowiązującego planu zagospodarowania. W studium przeznaczenie dla działki M-2   – tereny wielofunkcyjne o dominującym udziale zabudowy zagrodowej z udziałem zabudowy mieszkaniowej.

  - termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   na okres  21 dni tj. od dnia   11 kwietnia 2016r. do dnia  02 maja 2016r. i  zamieszczony na stronie internetowej Gminy (www.bip.gmina-sepolno.pl).E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 kwietnia 2016, 11:51:41)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:39:21)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 648