2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 61 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2016.03.03
Gkr. 6826.1.2016

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

____________________________________________________________________________________

Lp.    nr działki    pow.dz.    KW nr     położnie     ozn.ewid.   wartość nieruch.       uwagi
____________________________________________________________________________________

 1.   874/17      173 m²    13811     Obr.1 Sępólno    ŁV,RV        8.496 zł        bezprzetrgowo
                                                                                                      art. 37 ust. 2 pkt 6                                                                                             ustawy o gosp.nieruchom.                                                                        
 2.  793/8        170 m²    13214      Obr.3 Sępólno     Bp           8.162 zł        bezprzetargowo
                                                                                                         art. 32 i 69 ustawy
                                                                                                         o gosp.nieruchom.
 3.  793/7        162 m²    12656      Obr.3 Sępólno     Bp           7.778 zł           -  „  -
 4.  793/5        204 m²    13211      Obr.3 Sępólno     Bp           9.794 zł          -  „  -
 5.  793/4         98 m²     13210      Obr.3 Sępólno     Bp           4.705 zł          -  „  -
 6.  793/3         96 m²     13209      Obr.3 Sępólno     Bp           4.609 zł           -  „  -
 7.  793/2       121 m²     13208      Obr.3 Sępólno     Bp           5.809 zł          -  „  -
 8.  793/1       120 m²     13207      Obr.3 Sępólno     Bp           5.761 zł           -  „  -
 9.   52/3      1386 m²     13956      Obr.2 Sępólno     Bi          85.710 zł           -  „  -
10.  672/1      337 m²     14064      Obr.1 Sępólno     Bi          16.179 zł           -  „  -
_____________________________________________________________________________________
 
               


-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  09.03.2016r. do dnia  29.03.2016 r.

E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 marca 2016, 09:16:12)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:41:14)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457