2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 60 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                    Sępólno Kraj.,dnia 2016.02.26
Gkr. 6840.8.2016    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości :    -  Sepólno Krajeńskie Obr. 2
    nr działki:                           - 28/9
    pow. działki:                       -  1600 m²
    księga wieczysta:                -  KW  BY2T/00016402/4
    opis nieruchomości              -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             - 1/1
   wartość nieruchomości:          - 47.840 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:              -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości:    -  Sępólno Krajeńskie Obr. 2
     nr działki:                          -  8/10
     pow. działki:                      -  1600 m²
     księga wieczysta:               -  KW BY2T/00016402/4
    opis nieruchomości:             - nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             -  1/1
    wartość nieruchomości:         - 47.840 zł + VAT
    informacja o zbyciu:             -  przetarg ustny nieograniczony        

          
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskie z 2008r. poz. 306 Nr 22, nieruchomości przeznaczone są pod zakłady produkcyjne, usługi  (5 P,U).
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz   pow.w     KW nr    położenie      ozn.        okres          wysokość         u w a g i
                 m²                                       wg ewid.   dzierżawy      czynszu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  38/3    1606      16399   Sępólno Obr.5    R, ŁIV      3 lata        0,04 zł/m²          --------


Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  i zamieszczony na stronie internetowej Gminy (www.bip.gmina-sepolno.pl) na okres  21 dni tj. od dnia  02 marca 2016 r. do dnia  22 marca 2016 r.E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 marca 2016, 09:48:31)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:41:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418