2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 37 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2014.09.03
Gkr. 6840.24.2014


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

                                                 Wykaz nieruchomości
                                                        przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.     nr działki    pow.dz.   KW nr      położnie     ozn.ewid.     wartość nieruch.       uwagi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.    61/3        71 m²       20564        Iłowo           dr             270,00 zł     bezprzetrgowo
                                                                                                 art.37ust.2 pkt.6 
ustawy o gosp.nieruch.                                                                                               
 2.  142/2       38 m²        20564         Iłowo          dr             140,00 zł   bezprzetargowo
 3.  188/2       12 m²        20564         Iłowo          dr               50,00 zł         -  „  -
 4  164/17      43 m²        13370   Obr. 1 Sępólno   dr                     ---           -  „  -
           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------   Dla w/wym. nieruchomości brak  obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.       okres        wysokość     u w a g i
                                                            wg ewid.  dzierżawy     czynszu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  336/10   3600 m²  15083   Sikorz        rola       3 lata    0,01 zł/m²   w dotychczasowej
                                                                                    rocznie        dzierżawie    
2.   51        250 m²    22875  Wałdowo      rola       3 lata   0,10 zł/m²        -  ‘  -
                                                                                    rocznie
                                                                                                                                                                                                               
2. 193/7     540 m²   22910  Dziechowo     Bz         8 lat    1,50 zł/m²   zgodnie z uchwałą
                                                                                   rocznie   RM Nr XLVIII/369/14
                                                                                                z dnia 28.08.2014r
3.  336/10  3200 m² 15083    Sikorz          rola      3 lata   0,01 zł/m²          ----
                                                                                   rocznie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  08.09.2014r. do dnia  29.09.2014 r.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 września 2014, 07:43:59)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:24:17)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 763