2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 45 -nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                                                                        Sępólno Kraj., 2014.05.09
Gkr.6845.27.2014

 


     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w    KW nr   położenie      ozn.          okres           wysokość     u w a g i
                 m²                                   wg ewid.    dzierżawy          czynszu
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 76/2    5000    14465    Sępóln Obr.5     Ł,N          3 lata           0,01zł/m 
                                                                                               (rocznie)                 
 
2.  150    5643     19002       Lutówko        R, Ps       3 lata          0,01 zł/m  w dotych-
                                                                                                             czasowej
                                                                                                             dzierżawie

                                
3.   51        250     22875     Wałdowo        R,           3 lata        0,10 zł/m²          -  „  -

4.  85        5100       3835     Lutowo          R, Ł,       3 lata        0,01 zł/m²                     

5.  70      4800     3967     Włościbórz         R,           3lata        0,01 zł/m²                     


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
   
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  tj. od dnia 12 maja 2014 roku do dnia 02 czerwca 2014r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (12 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (12 maja 2014, 07:43:34)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:12:44)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 756