2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 44 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                 Sępólno Kr.,dnia  2014.05.04
Gkr. 6840.19.2014

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie

 

                                                          Wykaz nieruchomości
                                                   przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości : -   Sepólno Krajeńskie Obr. 2
    nr działki:                       -   119  
    pow. działki:                    -   2575 m²
    księga wieczysta:             -   KW  20981
    opis nieruchomości           -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:          -  1/1
   wartość nieruchomości:       -  54.000 zł
   informacja o zbyciu:           -  przetarg ustny nieograniczony


         
  -    dla nieruchomości brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.   na okres  21 dni tj. od dnia  12 maja 2014 r. do dnia  02 czerwca 2014 r.

 

E.M.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (12 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (12 maja 2014, 07:40:01)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:13:19)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 820