2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 39 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (Piaseczno)

                                                                                  Sępólno Kr.,dnia  2013.09.26
Gkr. 6840.27.2013

 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości :    -   Piaseczno
    nr działki:                          -   247/1  i 1/3 cz.dz. 247/3 (droga)
    pow. nieruchomości:            -   745 m² 
    księga wieczysta:                -   KW  16350
    opis nieruchomości              -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             -  1/1
   wartość nieruchomości:        -  20.100,00 + VAT   (19.200 zł  +  900 zł (udział w drodze))
   informacja o zbyciu:             -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości:     -  Piaseczno
     nr działki:                          -  247/2  i 1/3 cz.dz. 247/3 (droga)
     pow. nieruchomości:            -  784 m² 
     księga wieczysta:                -  KW  16350
    opis nieruchomości:             -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             -  1/1
    wartość nieruchomości:         - 21.100,00 zł + VAT  (20.200 zł + 900 zł (udział w drodze
    informacja o zbyciu:             -  przetarg ustny nieograniczony

3. Położenie nieruchomości       - Piaseczno 
    nr działki:                           - 247/4  i 1/3 cz.dz. 247/3 (droga)
    pow. nieruchomości:             - 869 m² 
    księga wieczysta:                 - KW 16350
   opis nieruchomości:              - nieruchomość gruntowa niezabudowana
   udział we własności:              -1/1
   wartość nieruchomości:        - 23.300,00 zł  + VAT  (22.400 zł + 900 zł (udział w drodze))
   informacja o zbyciu:              - przetarg ustny nieograniczony

4. Położenie nieruchomości       - Piaseczno
   nr działki:                            - 247/5 
   pow. nieruchomości:             - 920 m²
   księga wieczysta:                  - KW 16350
   opis nieruchomości:              - nieruchomość gruntowa niezabudowana
  udział we własności:               - 1/1
  wartość nieruchomości:           - 23.700 ,00 zł + VAT
  informacja o zbyciu:               - przetarg ustny nieograniczony


5. Położenie nieruchomości:    - Piaseczno
    nr działki:                         - 247/6
    pow. nieruchomości:           - 1227 m²
    księga wieczysta:               - KW 16350
    opis nieruchomości:            - nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:           - 1/1
    wartość nieruchomości:       - 31.600,00 zł + VAT
    informacja o zbyciu:           - przetarg ustny nieograniczony

5. Położenie nieruchomości:   - Sępólno Kraj. ul. Kusocińskiego
   nr  działki:                        - 400/3
   pow. nieruchomości:           - 102 m²
   księga wieczysta:               - KW  19057
   opis nieruchomości:            - nieruchomość gruntowa niezabudowana
   udział we własności:            - 1/1
   wartość nieruchomości:        - 3.000 + VAT
   informacja o zbyciu             - bezprzetargowo na uzupełnienie nieruchomości własnej
 

         
  - nieruchomości położone w Piasecznie zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr IRG.6730.69.2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolna stojącą z budynkami gospodarczo - garażowymi.

  - termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   na okres  21 dni tj. od dnia 27 września 2013 r. do dnia  17 października 2013 r.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (27 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 września 2013, 14:52:41)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:41:06)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1438