2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 38 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2013.09.24
Gkr. 6845.60.2013

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości
 

 

                                                 W y k a z
                       nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.     okres        wysokość     u w a g i
                                                           wg ewid.  dzierżawy    czynszu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 332/3   2100     20996     Włościbórz     R       3 lata     0,03 zł/m²     w dotychczasowej
                                                                                   rocznie          dzierżawie 

2. 372    150     19058     Obr.Sępólno   dr      3 lata       0,10 zł/m²       w dotychczasowej
                                                                                  rocznie          dzierżawie

3. 80     5436    14465     Obr.Sępólno  R,Ł,N    3lata    0,01zł/m²              -                                                                                     rocznie
4. 81    10051   16400      Obr.Sępólno  R,Ł,N   3 lata    0,01 zł/m²             -
                                                                                 rocznie

5. 326/14 818    15588     Lutowo            B      3 lata     0,04 zł/m²            -
                                                                                 rocznie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

     

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  27..09.2013r. do dnia  17.10. 2013r.

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (27 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 września 2013, 08:16:24)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:44:03)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 924