2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 23 - przetarg na sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

 


O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w  Sępólnie Kraj. Obr. 4  - ulica 27 Stycznia,  zapisanej w księdze wieczystej KW 14457. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.  działka nr    667/10  o pow. 20 m²    - cena wywoławcza  2.400 zł +  23% VAT


Przetarg odbędzie się w dniu  12 lutego 2013 r.  o godz. 9.30  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (cena wywoławcza + VAT) do dnia   08 lutego  2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  11 stycznia 2013 roku do dnia  08 lutego 2013 roku.

E.M.
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 stycznia 2013, 12:40:50)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:53:34)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1150