2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 25 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

                                                                                        Sępólno Kraj., 2012.10.15
Gkr.6845.99 .2012

 

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

                                                        Wykaz
                              nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. nr dz.  pow.       KW           położenie         ozn.          wartość           uwagi
               w m²                                          wg ewid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    193/9   118   22910     Dziechowo       Bz       9.000  zł    sprzedaż bezprzetargowa
                                                                                      uchwała Nr XXIV/158/12                                                                                    
                                                                                      Rady Miejskiej w Sępólnie
2.   30/2  607  19003         Zboże            R III           2.950 zł  sprzedaż bezprzetargowa
                                                                                                        - „ -
3. 123/1 520  23567    Sępólno Obr.2          B            10.500 zł  sprzedaż bezprzetargowa
    123/2                                                                                          -  „  -

4.  30/1  7302  19003      Zboże             R III          43.800 zł  przetarg nieograniczony

5.  604/1    4700  18876    Wałdowo          N            12.000 zł  przetarg nieograniczony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                               W y k a z
                             nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz pow.w m²   KW nr   położenie    ozn.     okres       wysokość          u w a g i
                                                         wg ewid.   dzierżawy    czynszu                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1    350/4   70    21931     Obr. 3       B      3 lata         0,10 zł/m²   ogródek  przydomowy
                                                                                                          (rocznie)      
 
2.   350/5 400 13228   Obr. 3       Bi        3 lata         0,10 zł/m²     ogródek przydomowy
                                                                                                          (rocznie)
3.   83/3   1200    21317    Trzciany      RV        3 lata         0,04 zł/m²               -  „  -
                                                                                    (rocznie)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  - od dnia 22 października 2012 roku do dnia 12 listopada 2012r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości)

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 października 2012, 12:54:56)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:59:24)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1197