2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 20 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do wydzierżawienia


                                                                                     Sępólno Kraj..2012.06.20
Gkr.6840.17.2012


                                                 Ogłoszenie

                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

                                   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal nr 12 przy ulicy Hallera 23  w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 42/ 687 cz. z działki nr 261/1 o pow. 321 m² zapisanej w KW 12793.  Lokal znajduje się  II piętrze budynku, w jego skład wchodzą: korytarz, kuchnia, łazienka z  w.c. oraz  dwa pokoje o pow. użytkowej 43,45 m² - pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 4,60 m²
 Wartość lokalu   56,050 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.
2. Lokal nr 1 przy ulicy Polnej 2 w Sepólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 87/821 cz. z działki nr 354/4 o pow. 1098 m² zapisanej w KW 17372. Lokal znajduje się na parterze budynku, w jego skład wchodzą: korytarz, kuchnia, trzy pokoje, łazienka z w.c. o pow. uzytkowej 56,65 m². Do lokalu przynależne pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,54 m².
Wartość lokalu 73.000 zł  - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

_____________________________________________________________________________________
Lp.  nr dz.      położenie    pow.      rodzaj         wysokość             okres        uwagi
                                                 użytków        czynszu            dzierżawy
_____________________________________________________________________________________

1.   201/2   Obr.4 Sępólno 290 m²    B   1 z ł/m² i  0,10 zł/m²   3 lata     w dotychczsowej
                                                                                                         dzierzawie
                                                                                                    umowa od IX.2012

2.  198/2  Obr.4 Sępólno  460 m²    B   0,04 zł/m² lub 0,10 zł/m²    2 lata          --- 

3.  51/3    Włościbórz       216 m²   R IVa       0,10 zł/m²           3 lata   w dotychczasowej
                                                                                                        dzierżawie

4. 115     Niechorz     5600 m²   R IIIb, IV         0,01 zł/m²         "         w dotychczasowej
                                                                                                      dzierżawie
                                                                                                    umowa od IX.2012
_____________________________________________________________________________________

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego i zamieszczony na stronie internetowej Gminy  www.bip.gmina-sepolno.pl na okres 21 dni  (25.06. - 16.07.2012r.) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim   telefon (052) 389 42 14.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (22 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 czerwca 2012, 12:51:07)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:16:31)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1314