2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 15 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (Zboże, Sępólno Kraj.)

 

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2012.01.25
Gkr.6840.11.2012

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.   nr działki   pow.dz.   KW nr      położnie       ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zboże

 1.    167     800 m²    BY2T/00014444/6   Zboże    RVI     3.900 zł    - przetarg nieogran.

 Sępólno Krajeńskie   

1.   539/20  23 m²  BY2T/00013219/3      Obr. 4   Bp  885 zł + 23% VAT   - przetarg
                                                                                                       nieograniczony
                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------          
  -  dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sępólna Krajenskiego nieruchomość w Zbożu położona jest w obszarze tereny rolne -R1, nieruchomość w Sępólnie Kraj. położona jest na obszarze terenów zabudowy śródmiejskiej - MU.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. I zamieszczony na stronie internetowej Gminy www.bip.gmina-sepolno.pl/  na okres  21 dni tj. od dnia  01.02.2012r. do dnia 21 lutego 2012r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (31 stycznia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (31 stycznia 2012, 14:14:47)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:23:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269