2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 13 - działki budowlane przeznaczone do sprzedaży

                                                                                      Sępólno Kr.,dnia  2012.01.17
Gkr.6840.3.2011

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


Wykaz działek budowlanych
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.   nr działki   pow.dz.    KW nr     położnie       ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. 412/4 i 408/11  1081 m²   27693  ul. Prusa   RIVb   46.800 zł + 23 %VAT  jednorodz.

 2.412/5 i 408/12   1356m²    27694  ul Prusa   RIVb 58.700 zł + 23%VAT jednorodz.       

3.          408/9    1191 m²     27689  ul. Prusa   RIVb 51.600 zł + 23%VAT   jednorodz.
 
4.          408/8    1428 m²     27688  ul. Prusa   RIVb 61.800 zł + 23%VAT   jednorodz.

5.         408/7     831 m2    27687   ul. Polna   RIVb  36.000 zł + 23% VAT  jednorodz.

5.   426/13    484 m²      27682    ul. Prusa    Bp    23.200 zł + 23% VAT      zab.usługowa
                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2007 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i usługową.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  23 stycznia 2012r. do dnia  13 lutego 2012r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2012, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:24:16)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1528