2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 10 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (lokal na rzecz najemcy)

Gkr.6840.43.2011

                                                                         Ogłoszenie


                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal nr 22 przy ulicy Szkolnej 5 w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 61/1021 cz. z działki nr 700/2 o pow. 367 m² zapisanej w KW 15126.  Lokal znajduje się  na II piętrze, budynku w jego skład wchodzą: p.pokój, kuchnia, łazienka, w.c. oraz  dwa pokoje o pow. użytkowej 53,60 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,27 m².
     Wartość lokalu   83.500 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r., obszar, na którym znajduje się budynek przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni (14.11.-05.12.2011) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.   telefon (052) 389 42 14.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 listopada 2011, 12:56:20)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:31:56)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264