2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 1


                                                       O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj.:

1.  działki nr  412/4 i 408/11    o pow. 1081 m²   KW nr   27693        -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości    -     50.553 zł        (41.100 zł  + 23% VAT)
2.  działki nr  412/5 i 408/12    o pow.  1356 m²    KW nr  27694        -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości    -     63.381,90 zł   (51.530 zł  + 23% VAT)
3.  działki nr    416/1              o pow.  1123 m²    KW nr  27685        -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości   -    48.093 zł          (39.100 zł  + 23% VAT)      
4.  działki nr   416/3              o pow.  1255 m² KW nr 27686
cena wywoławcza nieruchomości -     53.720,25 zł   (43.675 zł  + 23% VAT)
5.   działki nr  426/13             o pow.     484 m² KW nr 27682
cena wywoławcza nieruchomości   -     25.122,75 zł   (20.425 zł  + 23% VAT)

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Chopina - Targowa - Sienkiewicza  -  Nowy Rynek,  działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną wolnostojąca i bliźniaczą oraz zabudowę usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu  10 marca 2011 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  07 marca 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 08 lutego  2011 roku do dnia 09 marca 2011 roku.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (7 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 lutego 2011, 11:14:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (27 marca 2020, 13:45:11)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1394