2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Gkr. 0621-24/10

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


                                         Wykaz nieruchomości
                                     przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.   nr działki    pow.dz.   KW nr   położnie     ozn.ewid.    wartość       nieruch.       uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. 412/4 i 408/11  1081 m²  27693  ul. Prusa  RIVb       41.100 zł + VAT      jednorod

 2. 412/5 i 408/12  1356 m²  27694 ul. Prusa  RIVb  51.530 zł + VAT        jednorodz.       

3.  416/1             1123 m²  27685   ul. Prusa RIVb   39.100 zł + VAT    jednorodz.bliźn.
 
4.  416/3             1255 m   27686   ul. Prusa  RIVb  43.675 zł + VAT   jednorodz.bliźn.
5.  426/13            484 m²   27682   ul. Prusa      Bp 20.425 zł + VAT      zab.usługowa
                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2007 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i usługową.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  04 stycznia 2011r. do dnia  24 stycznia 2011r.

 

 

 

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (3 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (3 stycznia 2011, 14:23:52)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (27 marca 2020, 14:00:50)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1576