2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Kraj.

Gkr. 0621-7/2010

O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. przy ulicy Baczyńskiego to jest :

1.  działki nr  874/2    o pow.360 m²    KW nr   13811
cena wywoławcza nieruchomości    -     17.570 zł
2. działki nr  725/13 o pow.396m²    KW nr   13782
cena wywoławcza nieruchomości    -     19.325 zł

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego - Odrodzenia działki przeznaczone są pod usługi, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, plac zabaw, boiska sportowe.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2010 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  28 kwietnia 2010 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. W Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 26 marca 2010 roku do dnia 26 kwietnia 2010 roku.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 marca 2010, 14:15:26)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:04:37)
Zmieniono: zbycie nieruchomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1619