2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości do użyczenia

           
Gkr. 0621- 6/10


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia
- na cele sportowe


Nieruchomości położone na Osiedlu Leśnym
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lp.   Położenie            pow.        Rodzaj użytków   Nr dz.    Okres dzierżawy     Uwagi
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Sępólno Obr. 1   23431 m²       Bz        168/17           3 lata      aktualnie w użyczeniu
                                                                                        zab. obiektami sportowymi
2.  Sępólno Obr. 1   28655 m²       Bz         167/3            3 lata                -  „  -
3.  Sępólno Obr. 1   234 m²         Bz          166/3            3 lata      aktualnie w użyczeniu
4.  Sępólno Obr. 1   104 m²          Bz        164/15            3 lata                -  „   -
5.  Sępólno Obr. 1   756 m²          Bz          164/12          3 lata                -  „  -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  02 marca 2010 roku do dnia  22 marca 2010 roku.

 

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 marca 2010, 07:33:03)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:05:23)
Zmieniono: zbycie nieruchomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1364