2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

                                                                                       Sępólno Kraj.,2010-02-23


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

                                            W y k a z  nieruchomości
                                          przeznaczonych do wynajęcia


Lokal użytkowy
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr lokalu               pow. użytk.         położenie                stawka czynszu      okres najmu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokal użytkowy         40,00 m²       Wiśniewa 13                2,00zł                    3 lata

                              19,40 m²                                        1,50zł


  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  23 lutego 2010 roku do dnia  16 marca 2010 roku.


J.J.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 lutego 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 lutego 2010, 12:41:22)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:07:14)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1637