2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


Lokale mieszkalne na rzecz najemcy m.Sępólno Kraj.
 Nr lokalu         pow.użytk.         położenie                wartość      sposób sprzedaży

Lokal nr  3      47,15 m²        ul. Kościuszki 1       55.870 zł      bezprzetargowo
Lokal nr  1      43,40 m²        ul. Kościuszki 1       44.385 zł      bezprzetargowo
Lokal nr 5       81,51 m²        Pl.Wolności 7       7   6.760 zł      bezprzetargowo  

Lokale użytkowe na rzecz najemcy m.Sepólno Kraj.
  Nr Lokalu   pow.użytk.         położenie    wartość sposób sprzedaży

Lokal nr 1    18,34 m²   Pl.Wolności 13a   16.554 zł bezprzetargowo

Działki  na terenie miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW    położenie     ozn.wg ewid. wartość  sposób sprzedaży

1.      67           900 m²     3929    Wysoka Kraj.       N        2.430 zł     bezprzetargowo  
2.     18/12         46 m²     3867    Wiśniewa        B/rola      1.700 zł     bezprzetargowo
3.  151/2 i 151/4   141 m²  25588    ul. Kościuszki   Bp      42.954,50    przet.ograniczony 


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  05 listopada 2009 roku do dnia  24 listopada  2009 roku.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (5 listopada 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (5 listopada 2009, 11:07:30)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:24:58)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522