2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie przetargu na sprzedaz działek przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Kraj.

     

O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Kraj., przeznaczonych pod zabudowę garażami, to jest

1. działki nr  667/3 o pow. 22 m²  KW 14457 
    cena wywoławcza działki 2.378 zł (brutto)
2. działki nr  667/4 o pow.  21 m²  KW 14457
   Cena wywoławcza działki 2.270 zł (brutto)
3. działki nr  667/5 o pow. 21 m²  KW 14457
     Cena wywoławcza działki 2.270 zł (brutto)
4. działki nr  667/6 o pow. 21 m²  KW 14457
     Cena wywoławcza działki 2.270 zł (brutto)
5. działki nr 667/7 o pow.  22 m² KW 14457
     Cena wywoławcza działki 2.378 zł (brutto)

Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2009 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  - pokój nr 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli  wpłacą  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej  działki  do  dnia 01 września 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0010 lub w kasie Urzędu.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę działki pomniejszona o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  oraz na stronie internetowej Gminy www.gmina-sepolno.pl.  w terminie od dnia 05 sierpnia 2009 roku do dnia 03 września 2009 roku.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (5 sierpnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (5 sierpnia 2009, 09:12:58)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:29:52)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638