2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Nieruchomości do przedaży i dzierżawy


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

                                      W y k a z  nieruchomości
                                   przeznaczonych do sprzedaży


Lokale mieszkalne na rzecz najemcy m.Sępólno Kraj.
 Nr lokalu         pow.użytk.         położenie                wartość      sposób sprzedaży

Lokal nr  3         48,74 m²     ul. Sienkiewicza  43     51.021 zł      bezprzetargowo


Działki przy ulicy 27 Stycznia
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid. wartość  sposób sprzedaży  uwagi

1.      667/3      22 m²     14457          Bp           2 378      przetarg nieograniczony
2.      667/4      21 m²     14457          Bp           2 270      przetarg nieograniczony
3.      667/5      21 m²     14457          Bp           2 270      przetarg nieograniczony
4.      667/6      21 m²     14457          Bp           2 270      przetarg nieograniczony
5.      667/7      22 m²     14457          Bp           2 378      przetarg nieograniczony
      

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Lp. nr dz.      pow. KW     ozn.wg ewid. położenie   okres dzierzawy

1. 118/68     70 m²      25936   R IVb               Niechorz    3 lata   
2.   51     1000 m²       22875   R IVa               Wałdowo    3 lata


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  06 lipca 2009 roku do dnia  27 lipca  2009 roku.


E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (6 lipca 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (6 lipca 2009, 08:16:02)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:33:44)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640