2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


Lokale mieszkalne na rzecz najemcy
 Nr lokalu         pow.użytk.        położenie               wartość            sposób sprzedaży

Lokal nr  2         42,79 m²    Pl.Wolności 13a        44.795 zł          bezprzetargowo
Lokal nr 1          47,08 m²    Pl.Wolności 7            49.285 zł          bezprzetargowo
Lokal nr 2          46,46 m²    Odrodzenia 1            61.210 zł          bezprzetargowo

 

 

 W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia


Lp. nr działki pow.dz.       KW nr      położenie   oznaczenie wg ewid.  okres dzierż.

      1.     115     5600 m²      19515   Niechorz      R IIIb, R IVa, R IVb       3 lata 


      

  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  14 maja 2009 roku do dnia  04 czerwca  2009 roku.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (13 maja 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 maja 2009, 13:33:25)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:34:08)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1613