2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    
Sępólno Kraj.,2009.03.24
Gkr. 7145- 10/09
 
                                  
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
                       
   
W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
   
Lokale mieszkalne na rzecz najemcy

 Nr lokalu         pow.użytk.        położenie            wartość              sposób sprzedaży

 
Lokal nr  1         27,07 m²       ul. Młyńska 2               28.335 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  2          65,28 m²       ul. Młyńska 2               59.355 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  3          37,73 m²       ul. Młyńska 2               39.500 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  4          41,22 m²       ul. Młyńska 2               43.940 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  5          32,40 m²       ul. Młyńska 2               34.540 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  6          37,54 m²       ul. Młyńska 2               37.690 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  7          34,31 m²       ul. Młyńska 2               32.330 zł         bezprzetargowo
Lokal nr  8          75,75 m²       ul. Młyńska 2               68.870 zł         bezprzetargowo
Lokal nr B          70,76 m²       ul. Kościuszki 15       108.165 zł            bezprzetargowo
 
  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia 30 marca 2009 roku do dnia  20 kwietnia  2009 roku.
 
E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (27 marca 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 marca 2009, 09:47:31)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:54:37)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1620