2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


Lokale mieszkalne na rzecz najemcy
 Nr lokalu        pow.użytk.        położenie           wartość   sposób sprzedaży

Lokal nr  6         47,18 m²        Pl.Wolności 19           49.380 zł             bezprzetargowo


Nieruchomości niezabudowane
Lp. Nr działki     pow.     KW      położenie       ozn.wg ewid.  wartość     sposób sprzedaży

1.       325     2300 m²    3880    Niechorz          R VI     6.560 zł       przetarg nieogr.

2.      146/1   1400 m²    3864    Piaseczno       Ps IV     7.700 zł      przetarg nieogr.
                                                                                          (z prawem pierwokupu)
3.       83/6   1145 m²  16294     Radońsk      R IVb, V, Ps    3.900 zł    przetarg nieogr.

4.      14/5  2183 m²   14437      Wiśniewa      R IIIb,  N      12.880 zł    przetarg nieogr.

5.      18/14   955 m²    3867    Wisniewa       R IVa              ---            przetarg nieogr.
                                                                                            (z prawem pierwokupu)
6.        2       100305 m²  14462 Sępólno Kraj.   R,Ps,Ws, N   732.230 zł   przetarg nieogr.

  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz we wsiach: Niechorz, Piaseczno, Radońsk Wiśniewa na okres  21 dni od dnia 09 marca 2009 roku do dnia  30 marca 2009 roku.

 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (9 marca 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (9 marca 2009, 07:47:10)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:56:07)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1731