2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste pod budownictwo wielorodzinne

Niezabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka nr  609/21 o pow.  2306 m²  zapisana w księdze wieczystej KW  13224 położona w Sępólnie Kraj., przy ulicy  Szkolnej

- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  - budownictwo wielorodzinne

- nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat,  w drodze przetargu      nieograniczonego

- wartość nieruchomości   124.524 zł

- pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 20% wylicytowanej w przetargu wartości działki,  płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej

- opłata roczna 1% wylicytowanej w przetargu wartości działki, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok

- wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku

- nieruchomość winna być zabudowana budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym (minimum 12 mieszkań) w terminie 5 –ciu lat licząc od dnia rozpoczęcia budowy. Rozpoczęcie budowy winno nastąpić w ciągu  dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.

- w przypadku nie dotrzymania terminów zabudowy organ będzie żądał rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu zgodnie z art. 240 Kodeksu cywilnego.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2009 roku do dnia 04 lutego 2009 roku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul.Kościuszki 15, pokój nr 2,    telefon (052) 389 42 14.

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 stycznia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 stycznia 2009, 15:22:18)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:58:42)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1692