2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 74 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                    Sępólno Kr.,dnia  2017.09.28
Gkr. 6826.1.2017

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   nr działki    pow.dz.   KW nr     położnie     ozn.ewid.   wartość nieruch.       uwagi
------------------------------------------------------------------------------------------------------


.
 1.       56       900 m²      13739        Niechorz         Bi         14.140 zł        bezprzetargowo
                                                                                                       art. 32 i 69 ustawy
                                                                                                        o gosp.nieruchom.

 3.    560/2      89 m²      22476    Obr.4 Sępólno      Bi         3.773 zł           -  „  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------

               


-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  02.10.2017r. do dnia  23.10.2017 r.


EM

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 września 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (29 września 2017, 13:30:58)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:23:02)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468