2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 71 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                Sępólno Kraj.,dnia  2017.06.12
Gkr. 6840.23.2016


        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr działki   pow.dz.    KW nr      położenie     ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.     100/5       190 m²    10499   Obr. 3 Sępólno    R VI          5.330 zł        bezprzetrgowo
                                                                                                       art. 37 ust. 2 pkt 6                                                                                                 ustawy o gosp.nieruchom.                                               


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  16.06.2017r. do dnia  06.07.2017 r.

EM


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (13 czerwca 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2017, 13:26:52)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:24:42)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395