2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 66 - dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                            Sępólno Kr.,dnia  2016.10.06
Gkr. 6840.21.2016        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr działki    pow.dz.     KW nr     położenie        ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi


 1.      100/5      484 m²      19413   Obr.2 Sępólno     R IVa                       bezprzetrgowo
                                                                                                     art. 37 ust. 2 pkt 6                                                                                               ustawy o gosp. nieruchom.        

2.   Pomieszczenia przynależne o pow. 19,23 m ²  na rzecz właściciela lokalu nr 5 przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Kraj., znajdujące się na działce nr  492/2  zapisanej w KW BY2T/00021965/6.
Wartość pomieszczeń     1.470 zł.
- sprzedaż bezprzetargowa uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 28 września 2016r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               


-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  10.10.2016r. do dnia  31.10.2016 r.
E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (7 października 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 października 2016, 13:26:01)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:32:07)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491