2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 65 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2016.09.01
Gkr. 6845.34.2016

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   nr działki   pow.dz.   KW nr      położnie      ozn.ewid.    wartość nieruch.    uwagi
---------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.    854/2     463 m²    13167   Obr.3 Sępólno      Bp        12.107 zł    bezprzetrgowo
                                                                                                 art. 37 ust. 2 pkt 6 
                                                                                           ustawy o gosp.nieruchom.                                                                                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp  nr dz.  pow. w m²     KW       położenie       ozn.      okres       wysokość    uwagi
                                                                 wg ewid.  dzierżawy    czynszu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     54       300 m²    19045    Obr. Niechorz    Ba      10 lat   180,00 zł + VAT bezprzetargowo
                                                                                                               art.4 ustawy
                                                                                                         o gosp.nieruchom.
                                                                                 
2    340     4700 m²   19011    Obr. Sikorz      rola     3 lata    47,00 zł       w dotychczasowej
                                                                                                             dzierżawie

3  332/3   2100 m²   20996   Obr. Włościbórz  rola    3 lata    63,00 zł               -  „  -

4.  73/13 26358 m²  13792   Obr. Wałdowo    R, Ł    3 lata   263,58 zł               -  „  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  02.09.2016r. do dnia  22.09.2016 r.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 września 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 września 2016, 13:17:34)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:33:20)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499