Budowa elektrowni Sikorz

Irg. 7331/150/06                                                              Sępólno Kraj., 2006-10-09

                                                            Obwieszczenie
                                                o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
                                                         zawiadamia się
że w dniu  9 października  2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 5 października 2006r Spółki z o.o. „Windbud” z siedzibą z przy ul. Dworcowej 52/54, 88-100 Inowrocław w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na zainstalowaniu wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem energetycznym, drogą dojazdową i placem, w prognozowanym okresie czasu inwestycji, na działce nr 266 położonej w obrębie Sikorz gm. Sępólno Kraj.

 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

                                              z up. Burmistrza
                                              inż. Bożena Mikicka
                                              Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                              Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji
       


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 października 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (11 października 2006, 11:28:31)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (11 października 2006, 11:40:12)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2378