Rozbudowa skrzyżowania

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie
•   wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką w obrębie  ulicy Chojnickiej i ul. Kościuszki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/3,4/3, 5, 6, 7, 8, 603/3 położonych w Sępólnie Kraj., przy ul. T. Kościuszki  i ul. Baczyńskiego
•   raport oddziaływania na środowisko rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką w obrębie ulicy Chojnickiej i Kościuszki w Sępólnie Kraj, którego inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział Bydgoszcz, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 22 sierpnia 2005 do 12 września 2005r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 G.

                                                                        inż. Bożena Mikicka
                                                                        Kierownik Rozwoju Gospodarczego,
                                                                        Ochrony środowiska,
                                                                        Turystyki i Rekreacji 

metryczka


Wytworzył: inż.Bożena Mikicka (22 sierpnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (22 sierpnia 2005, 14:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2502