inwestycja Adrych

       O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie
•   wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji istniejącej chlewni, budowie nowej chlewni oraz budowie zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej przewidzianego do realizacji na działce. nr 122/1 położonej w miejscowości Wałdówko
•   raport oddziaływania na środowisko rozbudowy i modernizacji istniejącej chlewni, budowa nowej chlewni oraz budowa zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej na działce 122/1 we wsi Wałdówko gm. Sępólno Krajeński którego inwestorem jest Sławomira i Mariusz Adrych
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 28 kwietnia 2005 do 18 maja  2005r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 G.

inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

 

 

OBWIESZCZENIE
 
     BURMISTRZA SĘPÓLNA  KRAJEŃSKIEGO.

Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. Poz. 627) oraz art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych Ustaw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.)

Zawiadamiam:

że w dniu 2.VIII.2005 r. Została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji istniejącej chlewni, budowie nowej chlewni, zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej na działce nr 122/1 obręb Wałdówko, położonej we wsi Wałdówko 20 gm. Sępólno Krajeńskie, w ramach docelowej hodowli inwentarza o obsadzie do 120 DJP, wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi 


 W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można się zapoznać z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. przy ul. T. Kościuszki 11, w pok. Nr 7G od 7 30 do godz. 15 30

Z up. Burmistrza
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: inż. Bozena Mikicka (28 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (28 kwietnia 2005, 12:56:35)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (2 sierpnia 2005, 09:25:47)
Zmieniono: Zakończenie sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3358