ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.
Tematem sesji będzie:

1.    Uchwalenie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok.
2.    Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2020 rok.
3.    Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.
4.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski 1b. Porządek obrad XV sesji RM.pdf (700kB) pdf

7 plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.pdf (516kB) pdf

8a plan pracy Komisji Rewizyjnej RM.pdf (93kB) pdf

8b plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM.pdf (58kB) pdf

8c plan pracy Komisji Budżetu i Handlu RM.pdf (381kB) pdf

8d plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i ... RM.pdf (94kB) pdf

8e plan pracy Komisji Oświaty, Kultury ... RM.pdf (114kB) pdf

8f plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i ... RM.pdf (108kB) pdf

8g plan pracy Komisji Statutowej ... RM.pdf (116kB) pdf

9. Projekt budżetu na rok 2020 oraz projekt WPF cz. I.pdf (6420kB) pdf

9. Projekt budżetu na rok 2020 oraz projekt WPF cz. II.pdf (5241kB) pdf

9. Projekt budżetu na rok 2020 oraz projekt WPF cz. III.pdf (2412kB) pdf

9.. Autopoprawka do projektu WPF cz. IV.pdf (326kB) pdf

9b uchwała RIO w spr. opini o WPF Gminy Sępólno Kraj..pdf (180kB) pdf

9c opinia Komisji Budżetu i Handlu RM dot. WPF Gminy Sępólno Kraj..pdf (292kB) pdf

9g uchwała RIO w spr. opinii projektu uchwały budżetowej Gminy Sępólno Kraj..pdf (215kB) pdf

9h opinia Komisji Budżetu i Handlu RM dot. projektu budżetu Gminy Sępólno Kraj..pdf (294kB) pdf

10a Uch Nr XV... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (4794kB) pdf

10b Uch Nr XV... 2019 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.pdf (346kB) pdf

10c Uch Nr XV... 2019 w sprawie wyborów przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rad Sołeckich.pdf (311kB) pdf

10d Uch Nr XV... 2019 w sprawie przeprowadzenia kosultacji społecznych dot. zmian statutów jednostek pomocniczych.pdf (722kB) pdf

10e Uch Nr XV... 2019 w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Kraj. do realizacji rządowego Programu.pdf (615kB) pdf

10f Uch Nr XV... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i ... wynagrodzenia nauczycieli.pdf (791kB) pdf

10g Uch Nr XV... 2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sępólno Kraj..pdf (548kB) pdf

10h Uch Nr XV... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (443kB) pdf

10i Uch Nr XV... 2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierzawę działki wraz z budynkami.pdf (364kB) pdf

10j Uch Nr XV... 2019 w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres 10 lat nieruchomości.pdf (296kB) pdf

10k Uch Nr XV... 2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ....pdf (417kB) pdf

10l Uch Nr XV... 2019 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.pdf (381kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim (20 grudnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Turzyńska (20 grudnia 2019, 13:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788