ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz wiejskich ośrodków kultury, świetlic wiejskich i gminnych pracowni edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

2.    Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.

3.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
4.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                 
Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski 

1b. Porządek obrad XIII sesji RM (766kB) pdf

7. część I Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej (3611kB) pdf

7. część II Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej (5142kB) pdf

8. część I Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki (2832kB) pdf

8. część II Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki (6565kB) pdf

9a Uch XIII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie (1967kB) pdf

9b Uch XIII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok cz.I (4082kB) pdf

9b Uch XIII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok cz.II (3690kB) pdf

9c Uch XIII...2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego (389kB) pdf

9d Uch XIII...2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi... (1021kB) pdf

9e Uch XIII...2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty... (409kB) pdf

9f Uch XIII...2019 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej działek nr 273 2 i 436 3 ... (324kB) pdf

9g Uch XIII...2019 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej działki nr 155 4 obręb Sikorz... (315kB) pdf

9h Uch XIII...2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (907kB) pdf

9i Uch XIII...2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... (563kB) pdf

9j Uch XIII...2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi... (1130kB) pdf

9k Uch XIII...2019 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych... (357kB) pdf

9l Uch XIII...2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych... (400kB) pdf

9ł Uch XIII...2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu... (1477kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (22 października 2019)
Opublikował: Administrator (22 października 2019, 13:54:00)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2019, 14:13:06)
Zmieniono: ESTETYKA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757