Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 1, ust.5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w terminie do 31 maja 2020 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.                           

Stosownie do art. 28aa ust. 7 pkt 1  i ust. 8 w/w ustawy Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Ponadto „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty od mieszkańców Gminy będą przyjmowane do dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) do godziny 16,00.

W związku z tym, że sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość -  w trybie zdalnym proszę przed zgłoszeniem udziału w debacie o kontakt telefoniczny 52 389-42-30 (sekretariat) celem ustalenia szczegółów złożenia zgłoszenia do debaty i  udziału w debacie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Lesinski

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszenia w debacie (19kB) word
Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2019 rok (2543kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego (19 maja 2020)
Opublikował: Administrator (19 maja 2020, 11:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596