Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

    Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

  1.    Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w tym:

a)    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018,

b)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,

c)    Sprawozdanie z realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018,

d)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie za rok 2018,

e)    Ocena zasobów pomocy społecznej  w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za rok 2018.

2.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                


                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                         
                                                                                        inż. Franciszek Lesinski      

Porządek obrad VII sesji RM w Sępólnie Kraj..pdf (588kB) pdf

8a) Uch VII.. 2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (520kB) pdf

8b) Uch VII.. 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm. Sępólno Kraj..pdf (7992kB) pdf

8c) Uch VII.. 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gm. Sępólno Kraj. na 2019r..pdf (6482kB) pdf

8d) Uch VII.. 2019 w sprawie określenia wykazu kapielisk na terenie gm. Sepólno Krajeńskie oraz określenie sezonu kąpielowego w 2019r..pdf (911kB) pdf

8e) Uch VII.. 2019 w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia.pdf (1900kB) pdf

8f) Uch VII.. 2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj..pdf (505kB) pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej cz.1.pdf (5164kB) pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej cz.2.pdf (5448kB) pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej cz.3.pdf (6732kB) pdf

OPS Sprawozdanie za rok 2018 cz.1.pdf (7275kB) pdf

OPS Sprawozdanie za rok 2018 cz.2.pdf (6694kB) pdf

OPS Sprawozdanie za rok 2018 cz.3.pdf (9972kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (16 kwietnia 2019, 13:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709