V sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 lutego 2019r.

  1. 1b) zmiana porządku obrad - dodanie do punktu 10 podpunktu h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na przewodniczenie Zebraniom Wiejskim Sołectw (11kB) pdf
  2. 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. (12kB) pdf
  3. 10a) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok. (12kB) pdf
  4. 10b) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim, (11kB) pdf
  5. 10c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych, (12kB) pdf
  6. 10d) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Krajeńskie, (12kB) pdf
  7. 10e) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, (12kB) pdf
  8. 10f) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022”, (12kB) pdf
  9. 10g) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych – Sołectw Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie. (11kB) pdf
  10. 10h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na przewodniczenie Zebraniom Wiejskim Sołectw (12kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim (28 lutego 2019)
Opublikował: Administrator (28 lutego 2019, 13:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258