Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wyłożeniu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu stacji i miejsca demontażu na działce o nr ewid. 28/14 obr. ewidencyjny nr 0002 Sępólno Krajeńskie

 
                                                                                              Sępólno Krajeńskie, 26 czerwca 2018r.
Irg.6220.11.2018
Z A W I A D O M I E N I E 
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405.),  
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1.      wszczęciu postępowania w dniu 26 czerwca 2018r. na wniosek Pana Mariusza Jaginiak
    w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Uruchomieniu stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz skupu odpadów  na  działce o nr ewid. 28/14 obr. ewidencyjny nr 0002 Sępólno Krajeńskie” 
2.      przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
3.      prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedłożonym w dniu 22-06-2018r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B), w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl; irg@gmina-spoelno.pl
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Chojnicach.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
Z up. Burmistrza 
mgr inż. Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza
 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 czerwca 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 czerwca 2018, 09:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij