Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa ulic w Sępólnie Krajeńskim


Sępólno Krajeński, dnia 19-11-2015r.
Irg.6220.11.2015
 
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 19-11-2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ulic: Jana Kochanowskiego, Witolda Małcużyńskiego, Henryka Wieniawskiego, Zofii Nałkowskiej, Mikołaja Kopernika, Jana Kiepury, Stanisława Moniuszki, Wojciecha Kossaka w Sępólnie Krajeńskim”
 
 informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia,
 
2.      z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4242.651.2015.JO.2 z dnia 06-11-2015r. (wpł. 12-11-2015) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim –znak: N.NZ.401.32.2015 z dnia 02-11-2015r.  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Z up. Burmistrza
mgr inż. Marek Zieńko

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (19 listopada 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (19 listopada 2015, 11:20:47)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (19 listopada 2015, 12:01:49)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245