XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 czerwca 2021r.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 maja 2021r.
XXXI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 28 kwietnia 2021r.
XXX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 31 marca 2021r.
XXIX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 lutego 2021r.
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 stycznia 2021r.
XXVII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 grudnia 2020r.
XXVI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 listopada 2020r.
XXV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 28 października 2020r.
XXIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 września 2020r.
XXIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 sierpnia 2020r.
XXII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 10 sierpnia 2020r.
XXI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 czerwca 2020r.
XX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 maja 2020r.
XIX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 kwietnia 2020r.
XVIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 marca 2020r.
XVII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 lutego 2020r.
XVI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 stycznia 2020r.
XV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 grudnia 2019r.
XIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 listopada 2019r.
XIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 października 2019r.
XII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 wrzesnia 2019r.
XI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 28 sierpnia 2019r.
IX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 czerwca 2019r.
VIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 maja 2019r.
VII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 kwietnia 2019r.
VI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 marca 2019r.
V sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 lutego 2019r.
IV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 stycznia 2019r.
III sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 grudnia 2018r.
II sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 listopada 2018r.
I sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 19 listopada 2018r.
XXXIV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 10 sierpnia 2021r.
XXXV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 sierpnia 2021r.
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 września 2021r.
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 październik 2021r.
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 listopad 2021r.
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 grudzień 2021r.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 listopada 2021r.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (12kB) pdf

9. a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (12kB) pdf

9. b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok.pdf (12kB) pdf

9. c)określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (12kB) pdf

9. d)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (12kB) pdf

9. e)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (12kB) pdf

9. f)zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.pdf (12kB) pdf

9. g)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.pdf (12kB) pdf

9. h)diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf (12kB) pdf

9. i)zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia wysokosci oplat za pobyt dziecka w zlobku i w klubie dzieciecym w Gminie Sepolno Krajenskie oraz wysokosci maksymalnej oplaty za wyzywienie,.pdf (12kB) pdf

9. j)zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia oplat wnoszonych przez rodzicow za pobyt dziecka i wyzywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gmine Sepolno Krajenskie,.pdf (12kB) pdf

9. k) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze....pdf (95kB) pdf

9. l)przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sepolno Krajenskie na lata 2022-2024,.pdf (12kB) pdf

9. l)przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2022,.pdf (12kB) pdf

9. m)pozbawienia statusu pomnika przyrody,.pdf (12kB) pdf

9. n)nadania nazwy ulicy w Sepolnie Krajenskim,.pdf (12kB) pdf

9. o)wyrazenia zgody na dzierzawe na okres 10 lat oraz odstapienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Gminy Sepolno Krajenskie,.pdf (12kB) pdf

9. p)wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej polozonej przy ul. Polnej w Sepolnie Krajenskim..pdf (12kB) pdf

10. wniosek radnego RM J.Tomasa w sprawie opinii na temat zdalnego prowadzenia od 1 grudnia zdalnych posiedzen sesji RM i komisji RM .pdf (12kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim (24 listopada 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (30 listopada 2021, 14:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347