Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie 
  
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO 
  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 
 
              Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim uchwały Nr V/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim.
 
          Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g,
w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
            Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
i n f o r m u j ę
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu planistycznego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego
dokumentu w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.  
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Sekretarz Gminy 
mgr Dariusz Wojtania

Wytworzył: Małgorzata Barabach (5 marca 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (5 marca 2019, 09:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij