Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku

Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 113) starsze uchwały »Uchwała nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018


w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego

Uchwała nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018


w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu

Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018


w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2018


w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr L/400/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do Projektu, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18.

Uchwała nr L/399/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie społeczne, poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Uchwała nr L/398/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania,

Uchwała nr L/397/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

Uchwała nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Uchwała nr L/393/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XLIX/392/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018


w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sępólno Krajeńskie”.

Uchwała nr XLIX/391/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018


w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

Uchwała nr XLIX/389/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018


w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” – Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Uchwała nr XLIX/388/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 113) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij