Strona główna  >  Uchwały  >  2003
Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwała nr XV/151/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220 ,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać stałą Komisję Statutową w Sępólnie Krajeńskim w liczbie pięciu osób                oraz w następującym składzie osobowym:
1) radny Pan Janusz Nikel                -  przewodniczacy
2) radny Pan Kazimierz Barabas      - członek”
3) radny Pan Edmund Rózga           - członek
4) radny Pan Albert Wagner             - członek
5) radna Pani Halina Żekiecka         - członek

§ 2


Zadaniem Komisji określonej w § 1-ym niniejszej uchwały jest:
1) Analizowanie potrzeb i zasadności dokonywania zmian w Statucie Gminy Sepólno 
    Krajeńskie, statutach jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostkach
    organizacyjnych oraz opracowywanie projektów tychże zmian,
2) Analizowanie problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem pomocy 
     społecznej i wypracowywanie w tym zakresie opinii, wniosków i propozycji rozwiązań  
     oraz przedstawianie ich Radzie Miejskiej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr I/8/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward  Stachowicz

 

Uzasadnienie
uchwały NrXV/151/03    Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2003r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej  i Pomocy Społecznej

 

                     Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) rada gminy może   powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich zakres działania a także skład osobowy.
                     Zmiany obowiązujących przepisów prawnych jak również zmiany obiektywnych uwarunkowań, potrzeb i możliwości, powodują konieczność dokonywania odpowiednich zmian także w aktach prawa miejscowego w tym w statucie gminy, statutach jednostek pomocniczych gminy i statutach gminnych jednostek organizacyjnych. Z kolei jakość i stopień zaspakajania potrzeb w zakresie świadczeń pomocy społecznej w istotny sposób wpływa na ograniczanie i łagodzenie warunków bytu osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
                    Analizowanie tych potrzeb i wypracowywanie możliwie dobrych rozwiązań, projektów i propozycji przez grono zaangażowanych i znających w/w problematykę radnych niewątpliwie zwiększa skuteczność podejmowanych działań i inicjatyw, szczególnie dla najuboższych środowisk naszej gminnej wspólnoty.
                    W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward  Stachowicz

____________________________________________________________________________________


Skanokopia: Uchwała Nr XV/151/2003r. (164kB) pdf

____________________________________________________________________________________


Opublikował: Marcin Jarski (2 stycznia 2004, 08:57:24)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 11:52:00)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2316

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij