Uchwała nr XIII/114/2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 października 2003w sprawie uchylenia w części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sępólna Krajeńskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XIII/114/2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 października 2003


w sprawie uchylenia w części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sępólna Krajeńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska
uchwala co następuje:

                                                                       
 
                                                                              § 1
 
uchylić w części uchwałę nr IV/28/2002  z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącą niżej wymienionej działki  o nr 199/2 położoną w  Lutówku przeznaczoną do rolniczego wykorzystania.

                                                                              § 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.
 
                                                                             § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

     Edward Stachowicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Ula Lange (4 listopada 2003, 13:29:23)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (22 listopada 2007, 13:47:04)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1260