Strona główna  >  Uchwały  >  2006
Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwała nr III/32/06
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz.192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146 poz. 1223 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Ustala wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana mgr inż. Waldemara Stupałkowskiego z dniem 1 stycznia 2007r. miesięcznie w następującej wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.400 zł
  słownie: ( cztery tysiące czterysta złotych ),

 2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.600 zł
  słownie: ( jeden tysiąc sześćset złotych ),

 3. dodatek specjalny w wysokości 20 %, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.200 zł
  słownie: ( jeden tysiąc dwieście złotych ),

 4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 16 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 704 zł
  słownie: ( siedemset cztery złote).
Począwszy od dnia 1 października 2007r. dodatek za wieloletnią pracę wzrośnie o 1 % za każdy przepracowany następny rok, nie więcej jednak niż do 20 % - po 20 latach pracy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIX/325/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do uchwały Nr III/32/06 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Proponowana od 1 stycznia 2007 r. zmiana wysokości wynagrodzenia dla Pana Burmistrza Sępólna Krajeńskiego jest uzasadniona prowadzeniem prawidłowej polityki regionalnej, która została dobrze oceniona przez wyborców Gminy Sępólna Krajeńskiego.

Na uwagę zasługuję również fakt, że Gmina utrzymuje płynność finansową i zdolność kredytową a ponadto zgodnie z planem zrealizowano budżetowe założenia. Niewątpliwie do powyższego przyczyniły się trafne i zasadne decyzje podjęte przez Burmistrza.

Zaznaczyć należy ponadto, iż w czasie trwania poprzedniej kadencji nastąpił znaczny rozwój inwestycji gminnych co związane było m.in. ze skutecznym pozyskiwaniem środków z funduszów unijnych służących rozwojowi miasta.

Podkreślić również należy, że na wysokość proponowanego wynagrodzenia miesięcznego ma wpływ pozbawienie Burmistrza wszelkich nagród, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej – z mocy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 ze zm.)

Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.

B.S.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Opublikował: Administrator (18 kwietnia 2007, 10:27:17)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (20 listopada 2007, 09:09:32)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2388

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij