Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
rejestr zmian informacji

estetyka
Data: 2019-08-16 15:06:59
Autor: Administrator
aktualizacja
Data: 2019-08-16 14:59:27
Autor: Administrator
aktualizacja
Data: 2019-08-16 14:58:34
Autor: Administrator
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »