Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 20 października 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.). 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.7.1.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 16 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) 

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.7.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 4 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim”

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)