zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.7.1.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 16 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) 
Ogłoszenie o zamówieniu (6837kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (194kB) word
Załączniki do SIWZ od 1 do 8 (1560kB) rar

11.09.2020 r.
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2020 roku, wprowadzając modyfikacje.
Odpowiedzi na zapytania (108kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (301kB) pdf
SIWZ - modyfikacja (196kB) word
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja (28kB) word
Załącznik nr 6 – Ogólne warunki umowy - modyfikacja (25kB) word

16.09.2020 r.
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (55kB) pdf
Informacja dotycząca odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (49kB) pdf
Unieważnienie postępowania (26kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Pawełek
Opublikował: Paulina Pawełek (4 września 2020, 16:56:59)

Ostatnia zmiana: Paulina Pawełek (16 września 2020, 14:50:28)
Zmieniono: Dodanie informacji na podstawie art. 86 ust. 5, informacji dotyczącej odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz wyniku postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321